Franska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
compte courant
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
compte d'épargne
Kontotyp
tài khoản cá nhân
compte personnel
Kontotyp
tài khoản chung
compte commun
Kontotyp
tài khoản con
livret jeune
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
compte en devise étrangère
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
compte professionnel
Kontotyp
tài khoản sinh viên
compte pour les étudiants
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Quel est le taux d'intérêt ?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ma carte bancaire a été volée.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
J'achète ma première propriété.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
J’achète une seconde propriété.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
J'achète une propriété à mettre en location.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Je voudrais souscrire à une assurance.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
assurance habitation
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
assurance voyage
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
assurance vie
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
assurance maladie
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
assurance auto
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
assurance vétérinaire
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
assurance vol
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
protection hypothécaire
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
assurance étudiant
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
assurance collective
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
assurance de biens
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
assurance inondation
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
assurance incendie
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Quel est le coût de l'assurance ?
Fråga hur mycket försäkringen kostar