Danska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Bạn có những loại thẻ nào?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
tài khoản hiện tại
girokonto
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
opsparingskonto
Kontotyp
tài khoản cá nhân
personlig konto
Kontotyp
tài khoản chung
fælleskonto
Kontotyp
tài khoản con
børnekonto
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
udenlandsk valuta konto
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
erhvervskonto
Kontotyp
tài khoản sinh viên
studiekonto
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Er der månedlige omkostninger?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Tôi có sổ tài khoản không?
Modtager jeg et checkhæfte?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Hvad er opsparingsrenten?
Fråga efter information om sparräntan
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Tôi mất thẻ tín dụng
Jeg har mistet mit kreditkort
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Kan I spærre min konto?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Jeg har brug for et nyt kort.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Jeg vil gerne have information om lån.
Fråga om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Fråga efter information om ränta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Fråga om information om bostadslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Jeg køber mit første hjem.
Ange att du köper ditt första hem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Jeg køber en anden ejendom.
Ange att du köper din andra bostad
Tôi muốn thế chấp
Jeg vil gerne genlåne.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Tôi mua tài sản để cho
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Tôi muốn mua bảo hiểm
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Indboforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm du lịch
Rejseforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm nhân thọ
Livsforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm sức khỏe
Sygeforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm ô tô
Bilforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm thú nuôi
Husdyrsforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm trộm cắp
Tyveriforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm thế chấp
Prioritetslånsbeskyttelse
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
Studenterforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm nhóm
Gruppeforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm tài sản
Skadesforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm lũ lụt
Oversvømmelsesforsikring
Försäkringstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
Brandforsikring
Försäkringstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Hvor meget koster forsikringen?
Fråga hur mycket försäkringen kostar