Ryska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Kontotyp
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Kontotyp
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Kontotyp
บัญชีร่วม
совместный счет
Kontotyp
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Kontotyp
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Kontotyp
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Kontotyp
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Kontotyp
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Försäkringstyp
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Försäkringstyp
ประกันชีวิต
страхование жизни
Försäkringstyp
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Försäkringstyp
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Försäkringstyp
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Försäkringstyp
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Försäkringstyp
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Försäkringstyp
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Försäkringstyp
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Försäkringstyp
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Försäkringstyp
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar