Tyska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vilken typ av bankkort får jag?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Vilka typer av bankkonton har ni?
Was für Kontotypen gibt es?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
bankkonto
Girokonto
Kontotyp
sparkonto
Sparkonto
Kontotyp
personligt konto
Privatkonto
Kontotyp
delat konto
Gemeinschaftskonto
Kontotyp
konto för barn
Kinderkonto
Kontotyp
konto för utländsk valuta
Konto für fremde Währungen
Kontotyp
affärskonto
Businesskonto
Kontotyp
konto för studerande
Studentenkonto
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
Fallen monatlich Gebühren an?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Får jag ett checkhäfte?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Vad är sparräntan?
Wie ist der Zinssatz?
Fråga efter information om sparräntan
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mitt kreditkort är stulet.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Kan ni spärra mitt konto?
Können Sie mein Konto sperren?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Jag behöver ett ersättningskort.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Skulle jag kunna få information om lån?
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Fråga om information om lån
Vad kan du berätta om räntan?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Fråga efter information om ränta
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Fråga om information om bostadslån
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Jag köper mitt första hem.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Ange att du köper ditt första hem
Jag köper min andra bostad.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Ange att du köper din andra bostad
Jag vill ta ett nytt bolån.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Jag köper en bostad att hyra ut.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Min årslön är _____.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Jag vill köpa till försäkring.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hemförsäkring
Hausratsversicherung
Försäkringstyp
reseförsäkring
Reiseversicherung
Försäkringstyp
livsförsäkring
Lebensversicherung
Försäkringstyp
sjukförsäkring
Krankenversicherug
Försäkringstyp
bilförsäkring
KFZ-Versicherung
Försäkringstyp
djurförsäkring
Versicherung für Haustiere
Försäkringstyp
inbrottsförsäkring
Diebstahlversicherung
Försäkringstyp
återbetalningsskydd
Hypothekenversicherung
Försäkringstyp
studentförsäkring
Studentenversicherung
Försäkringstyp
gruppförsäkring
Gruppenversicherung
Försäkringstyp
egendomsförsäkring
Sachversicherung
Försäkringstyp
översvämning försäkring
Flutschutzversicherung
Försäkringstyp
försäkring för brand
Brandschutzversicherung
Försäkringstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Hur mycket kostar försäkringen?
Was kostet die Versicherung?
Fråga hur mycket försäkringen kostar