Spanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Kan jag öppna ett bankkonto online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vilken typ av bankkort får jag?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Vilka typer av bankkonton har ni?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
bankkonto
cuenta corriente
Kontotyp
sparkonto
cuenta de ahorros
Kontotyp
personligt konto
cuenta personal
Kontotyp
delat konto
cuenta conjunta
Kontotyp
konto för barn
cuenta infantil
Kontotyp
konto för utländsk valuta
cuenta en moneda extranjera
Kontotyp
affärskonto
cuenta comercial
Kontotyp
konto för studerande
cuenta para estudiantes
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Får jag ett checkhäfte?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Vad är sparräntan?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Fråga efter information om sparräntan
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mitt kreditkort är stulet.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Kan ni spärra mitt konto?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Jag behöver ett ersättningskort.
Necesito una tarjeta nueva.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Skulle jag kunna få information om lån?
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Fråga om information om lån
Vad kan du berätta om räntan?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Fråga efter information om ränta
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Fråga om information om bostadslån
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Jag köper mitt första hem.
Me voy a comprar mi primera casa.
Ange att du köper ditt första hem
Jag köper min andra bostad.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Ange att du köper din andra bostad
Jag vill ta ett nytt bolån.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Jag köper en bostad att hyra ut.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Min årslön är _____.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Jag vill köpa till försäkring.
Me gustaría contratar un seguro.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hemförsäkring
seguro de hogar
Försäkringstyp
reseförsäkring
seguro de viaje
Försäkringstyp
livsförsäkring
seguro de vida
Försäkringstyp
sjukförsäkring
seguro de salud
Försäkringstyp
bilförsäkring
seguro de coche
Försäkringstyp
djurförsäkring
seguro de mascotas
Försäkringstyp
inbrottsförsäkring
seguro de robo
Försäkringstyp
återbetalningsskydd
seguro hipotecario
Försäkringstyp
studentförsäkring
seguro de bienes para estudiantes
Försäkringstyp
gruppförsäkring
seguro colectivo
Försäkringstyp
egendomsförsäkring
seguro de bienes
Försäkringstyp
översvämning försäkring
seguro de inundaciones
Försäkringstyp
försäkring för brand
seguro de incendios
Försäkringstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Hur mycket kostar försäkringen?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar