Ryska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vilken typ av bankkort får jag?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Vilka typer av bankkonton har ni?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
bankkonto
текущий счет
Kontotyp
sparkonto
сберегательный счет
Kontotyp
personligt konto
личный счет
Kontotyp
delat konto
совместный счет
Kontotyp
konto för barn
детский счет
Kontotyp
konto för utländsk valuta
валютный счет
Kontotyp
affärskonto
счет предприятия
Kontotyp
konto för studerande
студенческий счет
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Får jag ett checkhäfte?
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Vad är sparräntan?
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mitt kreditkort är stulet.
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Kan ni spärra mitt konto?
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Jag behöver ett ersättningskort.
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Skulle jag kunna få information om lån?
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
Vad kan du berätta om räntan?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Jag köper mitt första hem.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
Jag köper min andra bostad.
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
Jag vill ta ett nytt bolån.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Jag köper en bostad att hyra ut.
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Min årslön är _____.
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Jag vill köpa till försäkring.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hemförsäkring
Страхование дома
Försäkringstyp
reseförsäkring
Туристическое страхование
Försäkringstyp
livsförsäkring
страхование жизни
Försäkringstyp
sjukförsäkring
Медицинское страхование
Försäkringstyp
bilförsäkring
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
djurförsäkring
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
inbrottsförsäkring
страхование от кражи
Försäkringstyp
återbetalningsskydd
защита ипотеки
Försäkringstyp
studentförsäkring
студенческая страховка
Försäkringstyp
gruppförsäkring
групповое страхование
Försäkringstyp
egendomsförsäkring
страхование собственности
Försäkringstyp
översvämning försäkring
страхование от наводнений
Försäkringstyp
försäkring för brand
страхование от пожара
Försäkringstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Hur mycket kostar försäkringen?
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar