Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Kan jag öppna ett bankkonto online?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vilken typ av bankkort får jag?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Vilka typer av bankkonton har ni?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
bankkonto
活期账户
Kontotyp
sparkonto
储蓄账户
Kontotyp
personligt konto
个人账户
Kontotyp
delat konto
联名账户
Kontotyp
konto för barn
儿童账户
Kontotyp
konto för utländsk valuta
外国货币账户
Kontotyp
affärskonto
商务账户
Kontotyp
konto för studerande
学生账户
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Får jag ett checkhäfte?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Vad är sparräntan?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mitt kreditkort är stulet.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Kan ni spärra mitt konto?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Jag behöver ett ersättningskort.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Skulle jag kunna få information om lån?
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
Vad kan du berätta om räntan?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Jag köper mitt första hem.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
Jag köper min andra bostad.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Jag vill ta ett nytt bolån.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Jag vill granska mitt befintliga lån.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Jag köper en bostad att hyra ut.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Min årslön är _____.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Jag vill köpa till försäkring.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
hemförsäkring
家庭保险
Försäkringstyp
reseförsäkring
旅游保险
Försäkringstyp
livsförsäkring
人身保险
Försäkringstyp
sjukförsäkring
健康保险
Försäkringstyp
bilförsäkring
汽车保险
Försäkringstyp
djurförsäkring
宠物保险
Försäkringstyp
inbrottsförsäkring
失窃保险
Försäkringstyp
återbetalningsskydd
抵押贷款保险
Försäkringstyp
studentförsäkring
学生财物保险
Försäkringstyp
gruppförsäkring
团体保险
Försäkringstyp
egendomsförsäkring
财产保险
Försäkringstyp
översvämning försäkring
洪水保险
Försäkringstyp
försäkring för brand
火灾保险
Försäkringstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Hur mycket kostar försäkringen?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar