Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vilken typ av bankkort får jag?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Vilka typer av bankkonton har ni?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
bankkonto
conto corrente
Kontotyp
sparkonto
conto di risparmio
Kontotyp
personligt konto
conto personale
Kontotyp
delat konto
conto cointestato
Kontotyp
konto för barn
conto per bambini
Kontotyp
konto för utländsk valuta
conto in valuta estera
Kontotyp
affärskonto
conto aziendale
Kontotyp
konto för studerande
conto per studenti
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Får jag ett checkhäfte?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Vad är sparräntan?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mitt kreditkort är stulet.
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Kan ni spärra mitt konto?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Jag behöver ett ersättningskort.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Skulle jag kunna få information om lån?
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
Vad kan du berätta om räntan?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Jag köper mitt första hem.
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
Jag köper min andra bostad.
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
Jag vill ta ett nytt bolån.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Jag köper en bostad att hyra ut.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Min årslön är _____.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Jag vill köpa till försäkring.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hemförsäkring
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
reseförsäkring
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
livsförsäkring
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
sjukförsäkring
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
bilförsäkring
assicurazione auto
Försäkringstyp
djurförsäkring
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
inbrottsförsäkring
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
återbetalningsskydd
protezione mutuo
Försäkringstyp
studentförsäkring
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
gruppförsäkring
polizza collettiva
Försäkringstyp
egendomsförsäkring
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
översvämning försäkring
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
försäkring för brand
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Hur mycket kostar försäkringen?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar