Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
cuenta corriente
活期账户
Kontotyp
cuenta de ahorros
储蓄账户
Kontotyp
cuenta personal
个人账户
Kontotyp
cuenta conjunta
联名账户
Kontotyp
cuenta infantil
儿童账户
Kontotyp
cuenta en moneda extranjera
外国货币账户
Kontotyp
cuenta comercial
商务账户
Kontotyp
cuenta para estudiantes
学生账户
Kontotyp
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
He perdido mi tarjeta de crédito.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Me han robado la tarjeta de crédito.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
¿Pueden bloquear mi cuenta?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Necesito una tarjeta nueva.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
¿Cuáles son sus tasas de interés?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Me voy a comprar mi primera casa.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
Me voy a comprar una segunda residencia.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Me gustaría rehipotecar mi casa.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Me gustaría contratar un seguro.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
seguro de hogar
家庭保险
Försäkringstyp
seguro de viaje
旅游保险
Försäkringstyp
seguro de vida
人身保险
Försäkringstyp
seguro de salud
健康保险
Försäkringstyp
seguro de coche
汽车保险
Försäkringstyp
seguro de mascotas
宠物保险
Försäkringstyp
seguro de robo
失窃保险
Försäkringstyp
seguro hipotecario
抵押贷款保险
Försäkringstyp
seguro de bienes para estudiantes
学生财物保险
Försäkringstyp
seguro colectivo
团体保险
Försäkringstyp
seguro de bienes
财产保险
Försäkringstyp
seguro de inundaciones
洪水保险
Försäkringstyp
seguro de incendios
火灾保险
Försäkringstyp
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
¿Cuánto cuesta el seguro?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar