Svenska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vilken typ av bankkort får jag?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
bankkonto
Kontotyp
сберегательный счет
sparkonto
Kontotyp
личный счет
personligt konto
Kontotyp
совместный счет
delat konto
Kontotyp
детский счет
konto för barn
Kontotyp
валютный счет
konto för utländsk valuta
Kontotyp
счет предприятия
affärskonto
Kontotyp
студенческий счет
konto för studerande
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Är det några månadsavgifter?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Får jag ett checkhäfte?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
Vad är sparräntan?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
Mitt kreditkort är stulet.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ni spärra mitt konto?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
Jag behöver ett ersättningskort.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Skulle jag kunna få information om lån?
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vad kan du berätta om räntan?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
Jag köper mitt första hem.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
Jag köper min andra bostad.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
Min årslön är _____.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Jag vill köpa till försäkring.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
hemförsäkring
Försäkringstyp
Туристическое страхование
reseförsäkring
Försäkringstyp
страхование жизни
livsförsäkring
Försäkringstyp
Медицинское страхование
sjukförsäkring
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
bilförsäkring
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
djurförsäkring
Försäkringstyp
страхование от кражи
inbrottsförsäkring
Försäkringstyp
защита ипотеки
återbetalningsskydd
Försäkringstyp
студенческая страховка
studentförsäkring
Försäkringstyp
групповое страхование
gruppförsäkring
Försäkringstyp
страхование собственности
egendomsförsäkring
Försäkringstyp
страхование от наводнений
översvämning försäkring
Försäkringstyp
страхование от пожара
försäkring för brand
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Hur många månader täcker försäkringen?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
Hur mycket kostar försäkringen?
Fråga hur mycket försäkringen kostar