Koreanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
Kontotyp
сберегательный счет
Kontotyp
личный счет
Kontotyp
совместный счет
Kontotyp
детский счет
Kontotyp
валютный счет
Kontotyp
счет предприятия
Kontotyp
студенческий счет
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
Försäkringstyp
Туристическое страхование
Försäkringstyp
страхование жизни
Försäkringstyp
Медицинское страхование
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
страхование от кражи
Försäkringstyp
защита ипотеки
Försäkringstyp
студенческая страховка
Försäkringstyp
групповое страхование
Försäkringstyp
страхование собственности
Försäkringstyp
страхование от наводнений
Försäkringstyp
страхование от пожара
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar