Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
活期账户
Kontotyp
сберегательный счет
储蓄账户
Kontotyp
личный счет
个人账户
Kontotyp
совместный счет
联名账户
Kontotyp
детский счет
儿童账户
Kontotyp
валютный счет
外国货币账户
Kontotyp
счет предприятия
商务账户
Kontotyp
студенческий счет
学生账户
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
家庭保险
Försäkringstyp
Туристическое страхование
旅游保险
Försäkringstyp
страхование жизни
人身保险
Försäkringstyp
Медицинское страхование
健康保险
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
汽车保险
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
宠物保险
Försäkringstyp
страхование от кражи
失窃保险
Försäkringstyp
защита ипотеки
抵押贷款保险
Försäkringstyp
студенческая страховка
学生财物保险
Försäkringstyp
групповое страхование
团体保险
Försäkringstyp
страхование собственности
财产保险
Försäkringstyp
страхование от наводнений
洪水保险
Försäkringstyp
страхование от пожара
火灾保险
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar