Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
conto corrente
Kontotyp
сберегательный счет
conto di risparmio
Kontotyp
личный счет
conto personale
Kontotyp
совместный счет
conto cointestato
Kontotyp
детский счет
conto per bambini
Kontotyp
валютный счет
conto in valuta estera
Kontotyp
счет предприятия
conto aziendale
Kontotyp
студенческий счет
conto per studenti
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
защита ипотеки
protezione mutuo
Försäkringstyp
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
групповое страхование
polizza collettiva
Försäkringstyp
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar