Finska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Haluaisin avata pankkitilin.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
käyttötili
Kontotyp
сберегательный счет
säästötili
Kontotyp
личный счет
henkilökohtainen tili
Kontotyp
совместный счет
yhteistili
Kontotyp
детский счет
lasten tili
Kontotyp
валютный счет
tili ulkomaista valuuttaa varten
Kontotyp
счет предприятия
liiketili
Kontotyp
студенческий счет
tili opiskelijoille
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Saanko sekkivihkon?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
Mikä on talletuskorko?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
Hukkasin luottokorttini.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
Minun luottokorttini varastettiin.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
kotivakuutus
Försäkringstyp
Туристическое страхование
matkavakuutus
Försäkringstyp
страхование жизни
henkivakuutus
Försäkringstyp
Медицинское страхование
sairausvakuutus
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
autovakuutus
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
lemmikkivakuutus
Försäkringstyp
страхование от кражи
murtovakuutus
Försäkringstyp
защита ипотеки
asuntolainan korkosuoja
Försäkringstyp
студенческая страховка
opiskelijan vakuutus
Försäkringstyp
групповое страхование
ryhmävakuutus
Försäkringstyp
страхование собственности
varallisuusvakuutus
Försäkringstyp
страхование от наводнений
tulvavakuutus
Försäkringstyp
страхование от пожара
palovakuutus
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Fråga hur mycket försäkringen kostar