Engelska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
What are the fees if I use external ATMs?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
I would like to open a bank account.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
I would like to close my bank account.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Can I open a bank account online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Will I get a debit card or a credit card?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Can I use banking on my cell?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
What types of bank accounts do you have?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
current account
Kontotyp
сберегательный счет
savings account
Kontotyp
личный счет
personal account
Kontotyp
совместный счет
joint account
Kontotyp
детский счет
children's account
Kontotyp
валютный счет
foreign currency account
Kontotyp
счет предприятия
business account
Kontotyp
студенческий счет
student account
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Are there any monthly fees?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
What are the commissions for international transfers?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Do I get a checkbook?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
What is the savings interest rate?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In what ways can you protect me from frauds?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
I lost my credit card.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
My credit card was stolen.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Can you block my account?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
I need a replacement card.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
I would like to have some information about loans.
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
What can you tell me about the interest rate?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
I would like to have some information about mortgages.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
I am buying my first home.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
I am buying a second property.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
I would like to remortgage.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
I would like to review my existing mortgage.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
I am buying a property to let.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
My gross annual income is ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
I would like to purchase insurance.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
home/household insurance
Försäkringstyp
Туристическое страхование
travel insurance
Försäkringstyp
страхование жизни
life insurance
Försäkringstyp
Медицинское страхование
health insurance
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
car insurance
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
pet insurance
Försäkringstyp
страхование от кражи
theft insurance
Försäkringstyp
защита ипотеки
mortgage protection
Försäkringstyp
студенческая страховка
student possessions
Försäkringstyp
групповое страхование
group insurance
Försäkringstyp
страхование собственности
property insurance
Försäkringstyp
страхование от наводнений
flood insurance
Försäkringstyp
страхование от пожара
fire insurance
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
For how many months will I be covered?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
What is the price for the insurance?
Fråga hur mycket försäkringen kostar