Danska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
текущий счет
girokonto
Kontotyp
сберегательный счет
opsparingskonto
Kontotyp
личный счет
personlig konto
Kontotyp
совместный счет
fælleskonto
Kontotyp
детский счет
børnekonto
Kontotyp
валютный счет
udenlandsk valuta konto
Kontotyp
счет предприятия
erhvervskonto
Kontotyp
студенческий счет
studiekonto
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Er der månedlige omkostninger?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Какие комиссии для международных трансферов?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Я получу чековую книжку?
Modtager jeg et checkhæfte?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Каков процент накопления?
Hvad er opsparingsrenten?
Fråga efter information om sparräntan
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Я потерял(а) кредитную карту.
Jeg har mistet mit kreditkort
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan I spærre min konto?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Мне нужна карта для замены.
Jeg har brug for et nyt kort.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Jeg vil gerne have information om lån.
Fråga om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Fråga efter information om ränta
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Fråga om information om bostadslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Я покупаю мою первую недвижимость.
Jeg køber mit første hjem.
Ange att du köper ditt första hem
Я покупаю вторую собственность.
Jeg køber en anden ejendom.
Ange att du köper din andra bostad
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Jeg vil gerne genlåne.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Я покупаю собственность для аренды.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Мой годовой доход________.
Min samlede årsindkomst er ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Ange att du är intresserad av en försäkring
Страхование дома
Indboforsikring
Försäkringstyp
Туристическое страхование
Rejseforsikring
Försäkringstyp
страхование жизни
Livsforsikring
Försäkringstyp
Медицинское страхование
Sygeforsikring
Försäkringstyp
Страхование автомобиля
Bilforsikring
Försäkringstyp
Страхование домашних животных
Husdyrsforsikring
Försäkringstyp
страхование от кражи
Tyveriforsikring
Försäkringstyp
защита ипотеки
Prioritetslånsbeskyttelse
Försäkringstyp
студенческая страховка
Studenterforsikring
Försäkringstyp
групповое страхование
Gruppeforsikring
Försäkringstyp
страхование собственности
Skadesforsikring
Försäkringstyp
страхование от наводнений
Oversvømmelsesforsikring
Försäkringstyp
страхование от пожара
Brandforsikring
Försäkringstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Сколько стоит страховка?
Hvor meget koster forsikringen?
Fråga hur mycket försäkringen kostar