Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
conta corrente
tài khoản hiện tại
Kontotyp
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Kontotyp
conta conjunta
tài khoản chung
Kontotyp
conta para crianças
tài khoản con
Kontotyp
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar