Spanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

我想要开一个银行账户。
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
我想要注销我的银行账户。
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
请问我能在网上开户吗?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
请问我能在手机上管理账户么?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
请问你们有哪些种类的银行账户?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
活期账户
cuenta corriente
Kontotyp
储蓄账户
cuenta de ahorros
Kontotyp
个人账户
cuenta personal
Kontotyp
联名账户
cuenta conjunta
Kontotyp
儿童账户
cuenta infantil
Kontotyp
外国货币账户
cuenta en moneda extranjera
Kontotyp
商务账户
cuenta comercial
Kontotyp
学生账户
cuenta para estudiantes
Kontotyp
请问有月费吗?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
请问国际转账的手续费是多少?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
请问我会有支票簿吗?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
储蓄利率是多少?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Fråga efter information om sparräntan
您能如何防止我被诈骗?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
我丢失了我的信用卡。
He perdido mi tarjeta de crédito.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
我的信用卡被偷了。
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ange att ditt kreditkort är stulet
您能冻结我的账户吗?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
我需要补办一张卡。
Necesito una tarjeta nueva.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

我想要了解贷款信息。
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Fråga om information om lån
您能给我说说利率信息吗?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Fråga efter information om ränta
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Fråga om information om bostadslån
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
我正在考虑买第一套房子。
Me voy a comprar mi primera casa.
Ange att du köper ditt första hem
这是我在购买的第二套房子。
Me voy a comprar una segunda residencia.
Ange att du köper din andra bostad
我想要再抵押。
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
我想要评估我的抵押贷款。
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
我想要买一处房产出租。
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
我的年收入大概______。
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

我想要买一份保险。
Me gustaría contratar un seguro.
Ange att du är intresserad av en försäkring
家庭保险
seguro de hogar
Försäkringstyp
旅游保险
seguro de viaje
Försäkringstyp
人身保险
seguro de vida
Försäkringstyp
健康保险
seguro de salud
Försäkringstyp
汽车保险
seguro de coche
Försäkringstyp
宠物保险
seguro de mascotas
Försäkringstyp
失窃保险
seguro de robo
Försäkringstyp
抵押贷款保险
seguro hipotecario
Försäkringstyp
学生财物保险
seguro de bienes para estudiantes
Försäkringstyp
团体保险
seguro colectivo
Försäkringstyp
财产保险
seguro de bienes
Försäkringstyp
洪水保险
seguro de inundaciones
Försäkringstyp
火灾保险
seguro de incendios
Försäkringstyp
我的保险能保多久?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
请问我的保险多少钱?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar