Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
活期账户
conto corrente
Kontotyp
储蓄账户
conto di risparmio
Kontotyp
个人账户
conto personale
Kontotyp
联名账户
conto cointestato
Kontotyp
儿童账户
conto per bambini
Kontotyp
外国货币账户
conto in valuta estera
Kontotyp
商务账户
conto aziendale
Kontotyp
学生账户
conto per studenti
Kontotyp
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
家庭保险
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
旅游保险
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
人身保险
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
健康保险
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
汽车保险
assicurazione auto
Försäkringstyp
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
失窃保险
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
抵押贷款保险
protezione mutuo
Försäkringstyp
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
团体保险
polizza collettiva
Försäkringstyp
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar