Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
conto corrente
tài khoản hiện tại
Kontotyp
conto di risparmio
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
conto personale
tài khoản cá nhân
Kontotyp
conto cointestato
tài khoản chung
Kontotyp
conto per bambini
tài khoản con
Kontotyp
conto in valuta estera
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
conto aziendale
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
conto per studenti
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Riceverò un libretto degli assegni?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Ho smarrito la mia carta di credito
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Sto comprando la mia prima casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
Sto comprando una seconda proprietà.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
assicurazione sulla casa
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
assicurazione viaggi
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
assicurazione sulla vita
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
assicurazione sanitaria
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
assicurazione auto
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
assicurazione per gli animali domestici
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
assicurazione contro il furto
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
protezione mutuo
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
assicurazione sui beni degli studenti
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
polizza collettiva
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
assicurazione contro le inondazioni
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
assicurazione contro gli incendi
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar