Koreanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
conto corrente
Kontotyp
conto di risparmio
Kontotyp
conto personale
Kontotyp
conto cointestato
Kontotyp
conto per bambini
Kontotyp
conto in valuta estera
Kontotyp
conto aziendale
Kontotyp
conto per studenti
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
assicurazione auto
Försäkringstyp
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
protezione mutuo
Försäkringstyp
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
polizza collettiva
Försäkringstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar