Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
conto corrente
活期账户
Kontotyp
conto di risparmio
储蓄账户
Kontotyp
conto personale
个人账户
Kontotyp
conto cointestato
联名账户
Kontotyp
conto per bambini
儿童账户
Kontotyp
conto in valuta estera
外国货币账户
Kontotyp
conto aziendale
商务账户
Kontotyp
conto per studenti
学生账户
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Riceverò un libretto degli assegni?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Ho smarrito la mia carta di credito
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Potete bloccare il mio conto corrente?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Sto comprando la mia prima casa.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
Sto comprando una seconda proprietà.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Il mio reddito lordo annuo è ________.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
assicurazione sulla casa
家庭保险
Försäkringstyp
assicurazione viaggi
旅游保险
Försäkringstyp
assicurazione sulla vita
人身保险
Försäkringstyp
assicurazione sanitaria
健康保险
Försäkringstyp
assicurazione auto
汽车保险
Försäkringstyp
assicurazione per gli animali domestici
宠物保险
Försäkringstyp
assicurazione contro il furto
失窃保险
Försäkringstyp
protezione mutuo
抵押贷款保险
Försäkringstyp
assicurazione sui beni degli studenti
学生财物保险
Försäkringstyp
polizza collettiva
团体保险
Försäkringstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
财产保险
Försäkringstyp
assicurazione contro le inondazioni
洪水保险
Försäkringstyp
assicurazione contro gli incendi
火灾保险
Försäkringstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Qual è il costo dell'assicurazione?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar