Engelska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
conto corrente
current account
Kontotyp
conto di risparmio
savings account
Kontotyp
conto personale
personal account
Kontotyp
conto cointestato
joint account
Kontotyp
conto per bambini
children's account
Kontotyp
conto in valuta estera
foreign currency account
Kontotyp
conto aziendale
business account
Kontotyp
conto per studenti
student account
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
Fråga efter information om sparräntan
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
Fråga om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
Fråga efter information om ränta
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
Fråga om information om bostadslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
Ange att du köper ditt första hem
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
Ange att du köper din andra bostad
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
Ange att du är intresserad av en försäkring
assicurazione sulla casa
home/household insurance
Försäkringstyp
assicurazione viaggi
travel insurance
Försäkringstyp
assicurazione sulla vita
life insurance
Försäkringstyp
assicurazione sanitaria
health insurance
Försäkringstyp
assicurazione auto
car insurance
Försäkringstyp
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
Försäkringstyp
assicurazione contro il furto
theft insurance
Försäkringstyp
protezione mutuo
mortgage protection
Försäkringstyp
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
Försäkringstyp
polizza collettiva
group insurance
Försäkringstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
Försäkringstyp
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
Försäkringstyp
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
Försäkringstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
Fråga hur mycket försäkringen kostar