Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
compte courant
tài khoản hiện tại
Kontotyp
compte d'épargne
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
compte personnel
tài khoản cá nhân
Kontotyp
compte commun
tài khoản chung
Kontotyp
livret jeune
tài khoản con
Kontotyp
compte en devise étrangère
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
compte professionnel
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
compte pour les étudiants
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Quel est le taux d'intérêt ?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
J'ai perdu ma carte bancaire.
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Ma carte bancaire a été volée.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
Quels sont les taux d'intérêt ?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
J'achète ma première propriété.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
J’achète une seconde propriété.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
J'achète une propriété à mettre en location.
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Je voudrais souscrire à une assurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
assurance habitation
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
assurance voyage
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
assurance vie
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
assurance maladie
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
assurance auto
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
assurance vétérinaire
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
assurance vol
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
protection hypothécaire
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
assurance étudiant
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
assurance collective
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
assurance de biens
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
assurance inondation
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
assurance incendie
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Quel est le coût de l'assurance ?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar