Svenska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vilken typ av bankkort får jag?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
compte courant
bankkonto
Kontotyp
compte d'épargne
sparkonto
Kontotyp
compte personnel
personligt konto
Kontotyp
compte commun
delat konto
Kontotyp
livret jeune
konto för barn
Kontotyp
compte en devise étrangère
konto för utländsk valuta
Kontotyp
compte professionnel
affärskonto
Kontotyp
compte pour les étudiants
konto för studerande
Kontotyp
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Är det några månadsavgifter?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Får jag ett checkhäfte?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Quel est le taux d'intérêt ?
Vad är sparräntan?
Fråga efter information om sparräntan
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
J'ai perdu ma carte bancaire.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Ma carte bancaire a été volée.
Mitt kreditkort är stulet.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Kan ni spärra mitt konto?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Jag behöver ett ersättningskort.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Skulle jag kunna få information om lån?
Fråga om information om lån
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vad kan du berätta om räntan?
Fråga efter information om ränta
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Fråga om information om bostadslån
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
J'achète ma première propriété.
Jag köper mitt första hem.
Ange att du köper ditt första hem
J’achète une seconde propriété.
Jag köper min andra bostad.
Ange att du köper din andra bostad
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
J'achète une propriété à mettre en location.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Min årslön är _____.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Je voudrais souscrire à une assurance.
Jag vill köpa till försäkring.
Ange att du är intresserad av en försäkring
assurance habitation
hemförsäkring
Försäkringstyp
assurance voyage
reseförsäkring
Försäkringstyp
assurance vie
livsförsäkring
Försäkringstyp
assurance maladie
sjukförsäkring
Försäkringstyp
assurance auto
bilförsäkring
Försäkringstyp
assurance vétérinaire
djurförsäkring
Försäkringstyp
assurance vol
inbrottsförsäkring
Försäkringstyp
protection hypothécaire
återbetalningsskydd
Försäkringstyp
assurance étudiant
studentförsäkring
Försäkringstyp
assurance collective
gruppförsäkring
Försäkringstyp
assurance de biens
egendomsförsäkring
Försäkringstyp
assurance inondation
översvämning försäkring
Försäkringstyp
assurance incendie
försäkring för brand
Försäkringstyp
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Hur många månader täcker försäkringen?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Quel est le coût de l'assurance ?
Hur mycket kostar försäkringen?
Fråga hur mycket försäkringen kostar