Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
compte courant
活期账户
Kontotyp
compte d'épargne
储蓄账户
Kontotyp
compte personnel
个人账户
Kontotyp
compte commun
联名账户
Kontotyp
livret jeune
儿童账户
Kontotyp
compte en devise étrangère
外国货币账户
Kontotyp
compte professionnel
商务账户
Kontotyp
compte pour les étudiants
学生账户
Kontotyp
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Est-ce que je reçois un chéquier ?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Quel est le taux d'intérêt ?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
J'ai perdu ma carte bancaire.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Ma carte bancaire a été volée.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
Quels sont les taux d'intérêt ?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
J'achète ma première propriété.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
J’achète une seconde propriété.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
J'achète une propriété à mettre en location.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Je voudrais souscrire à une assurance.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
assurance habitation
家庭保险
Försäkringstyp
assurance voyage
旅游保险
Försäkringstyp
assurance vie
人身保险
Försäkringstyp
assurance maladie
健康保险
Försäkringstyp
assurance auto
汽车保险
Försäkringstyp
assurance vétérinaire
宠物保险
Försäkringstyp
assurance vol
失窃保险
Försäkringstyp
protection hypothécaire
抵押贷款保险
Försäkringstyp
assurance étudiant
学生财物保险
Försäkringstyp
assurance collective
团体保险
Försäkringstyp
assurance de biens
财产保险
Försäkringstyp
assurance inondation
洪水保险
Försäkringstyp
assurance incendie
火灾保险
Försäkringstyp
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Quel est le coût de l'assurance ?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar