Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
tài khoản hiện tại
Kontotyp
ŝparadoj konto
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
persona konto
tài khoản cá nhân
Kontotyp
kuna konto
tài khoản chung
Kontotyp
infana konto
tài khoản con
Kontotyp
fremda valuto konto
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
afera konto
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
studenta konto
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
viva asekuro
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
sana asekuro
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
dombestoasekuro
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
hipoteka protekto
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
studentoposedoj
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
grupoasekuro
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
proprietoasekuro
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
inundoasekuro
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
fajroasekuro
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar