Tyska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Was für Kontotypen gibt es?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
Girokonto
Kontotyp
ŝparadoj konto
Sparkonto
Kontotyp
persona konto
Privatkonto
Kontotyp
kuna konto
Gemeinschaftskonto
Kontotyp
infana konto
Kinderkonto
Kontotyp
fremda valuto konto
Konto für fremde Währungen
Kontotyp
afera konto
Businesskonto
Kontotyp
studenta konto
Studentenkonto
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fallen monatlich Gebühren an?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wie ist der Zinssatz?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Können Sie mein Konto sperren?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
Hausratsversicherung
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
Reiseversicherung
Försäkringstyp
viva asekuro
Lebensversicherung
Försäkringstyp
sana asekuro
Krankenversicherug
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
KFZ-Versicherung
Försäkringstyp
dombestoasekuro
Versicherung für Haustiere
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
Diebstahlversicherung
Försäkringstyp
hipoteka protekto
Hypothekenversicherung
Försäkringstyp
studentoposedoj
Studentenversicherung
Försäkringstyp
grupoasekuro
Gruppenversicherung
Försäkringstyp
proprietoasekuro
Sachversicherung
Försäkringstyp
inundoasekuro
Flutschutzversicherung
Försäkringstyp
fajroasekuro
Brandschutzversicherung
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Was kostet die Versicherung?
Fråga hur mycket försäkringen kostar