Tjeckiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
běžný účet
Kontotyp
ŝparadoj konto
spořící účet
Kontotyp
persona konto
osobní účet
Kontotyp
kuna konto
společný účet
Kontotyp
infana konto
dětský účet
Kontotyp
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Kontotyp
afera konto
obchodní účet
Kontotyp
studenta konto
studentský účet
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Försäkringstyp
viva asekuro
životní pojištění
Försäkringstyp
sana asekuro
zdravotní pojištění
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
povinné ručení
Försäkringstyp
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Försäkringstyp
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Försäkringstyp
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Försäkringstyp
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Försäkringstyp
proprietoasekuro
pojištění majetku
Försäkringstyp
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Försäkringstyp
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Fråga hur mycket försäkringen kostar