Thailändska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
บัญชีกระแสรายวัน
Kontotyp
ŝparadoj konto
บัญชีออมทรัพย์
Kontotyp
persona konto
บัญชีส่วนบุคคล
Kontotyp
kuna konto
บัญชีร่วม
Kontotyp
infana konto
บัญชีสำหรับเด็ก
Kontotyp
fremda valuto konto
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Kontotyp
afera konto
บริการเงินฝากธุรกิจ
Kontotyp
studenta konto
บัญชีสำหรับนักเรียน
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
ประกันภัยบ้าน
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
ประกันการเดินทาง
Försäkringstyp
viva asekuro
ประกันชีวิต
Försäkringstyp
sana asekuro
ประกันสุขภาพ
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
ประกันภัยรถยนต์
Försäkringstyp
dombestoasekuro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
ประกันภัยโจรกรรม
Försäkringstyp
hipoteka protekto
การคุ้มครองการจำนอง
Försäkringstyp
studentoposedoj
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Försäkringstyp
grupoasekuro
ประกันกลุ่ม
Försäkringstyp
proprietoasekuro
ประกันภัยทรัพย์สิน
Försäkringstyp
inundoasekuro
ประกันภัยน้ำท่วม
Försäkringstyp
fajroasekuro
ประกันอัคคีภัย
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Fråga hur mycket försäkringen kostar