Ryska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
текущий счет
Kontotyp
ŝparadoj konto
сберегательный счет
Kontotyp
persona konto
личный счет
Kontotyp
kuna konto
совместный счет
Kontotyp
infana konto
детский счет
Kontotyp
fremda valuto konto
валютный счет
Kontotyp
afera konto
счет предприятия
Kontotyp
studenta konto
студенческий счет
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
Страхование дома
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
Туристическое страхование
Försäkringstyp
viva asekuro
страхование жизни
Försäkringstyp
sana asekuro
Медицинское страхование
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
dombestoasekuro
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
страхование от кражи
Försäkringstyp
hipoteka protekto
защита ипотеки
Försäkringstyp
studentoposedoj
студенческая страховка
Försäkringstyp
grupoasekuro
групповое страхование
Försäkringstyp
proprietoasekuro
страхование собственности
Försäkringstyp
inundoasekuro
страхование от наводнений
Försäkringstyp
fajroasekuro
страхование от пожара
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar