Nederländska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
lopende rekening
Kontotyp
ŝparadoj konto
spaarrekening
Kontotyp
persona konto
persoonlijke rekening
Kontotyp
kuna konto
gezamenlijke rekening
Kontotyp
infana konto
kinderrekening
Kontotyp
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Kontotyp
afera konto
zakelijke rekening
Kontotyp
studenta konto
studentenrekening
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Försäkringstyp
viva asekuro
levensverzekering
Försäkringstyp
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
autoverzekering
Försäkringstyp
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Försäkringstyp
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Försäkringstyp
studentoposedoj
studentenverzekering
Försäkringstyp
grupoasekuro
groepsverzekering
Försäkringstyp
proprietoasekuro
schadeverzekering
Försäkringstyp
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Försäkringstyp
fajroasekuro
brandverzekering
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Fråga hur mycket försäkringen kostar