Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
活期账户
Kontotyp
ŝparadoj konto
储蓄账户
Kontotyp
persona konto
个人账户
Kontotyp
kuna konto
联名账户
Kontotyp
infana konto
儿童账户
Kontotyp
fremda valuto konto
外国货币账户
Kontotyp
afera konto
商务账户
Kontotyp
studenta konto
学生账户
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
家庭保险
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
旅游保险
Försäkringstyp
viva asekuro
人身保险
Försäkringstyp
sana asekuro
健康保险
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
汽车保险
Försäkringstyp
dombestoasekuro
宠物保险
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
失窃保险
Försäkringstyp
hipoteka protekto
抵押贷款保险
Försäkringstyp
studentoposedoj
学生财物保险
Försäkringstyp
grupoasekuro
团体保险
Försäkringstyp
proprietoasekuro
财产保险
Försäkringstyp
inundoasekuro
洪水保险
Försäkringstyp
fajroasekuro
火灾保险
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar