Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
kuranta konto
conto corrente
Kontotyp
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Kontotyp
persona konto
conto personale
Kontotyp
kuna konto
conto cointestato
Kontotyp
infana konto
conto per bambini
Kontotyp
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Kontotyp
afera konto
conto aziendale
Kontotyp
studenta konto
conto per studenti
Kontotyp
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Försäkringstyp
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
hipoteka protekto
protezione mutuo
Försäkringstyp
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
grupoasekuro
polizza collettiva
Försäkringstyp
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar