Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
tài khoản hiện tại
Kontotyp
savings account
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
personal account
tài khoản cá nhân
Kontotyp
joint account
tài khoản chung
Kontotyp
children's account
tài khoản con
Kontotyp
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
business account
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
student account
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Försäkringstyp
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Försäkringstyp
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Försäkringstyp
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Försäkringstyp
car insurance
bảo hiểm ô tô
Försäkringstyp
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Försäkringstyp
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Försäkringstyp
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Försäkringstyp
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Försäkringstyp
group insurance
bảo hiểm nhóm
Försäkringstyp
property insurance
bảo hiểm tài sản
Försäkringstyp
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Försäkringstyp
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Fråga hur mycket försäkringen kostar