Spanska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
cuenta corriente
Kontotyp
savings account
cuenta de ahorros
Kontotyp
personal account
cuenta personal
Kontotyp
joint account
cuenta conjunta
Kontotyp
children's account
cuenta infantil
Kontotyp
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Kontotyp
business account
cuenta comercial
Kontotyp
student account
cuenta para estudiantes
Kontotyp
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
seguro de hogar
Försäkringstyp
travel insurance
seguro de viaje
Försäkringstyp
life insurance
seguro de vida
Försäkringstyp
health insurance
seguro de salud
Försäkringstyp
car insurance
seguro de coche
Försäkringstyp
pet insurance
seguro de mascotas
Försäkringstyp
theft insurance
seguro de robo
Försäkringstyp
mortgage protection
seguro hipotecario
Försäkringstyp
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Försäkringstyp
group insurance
seguro colectivo
Försäkringstyp
property insurance
seguro de bienes
Försäkringstyp
flood insurance
seguro de inundaciones
Försäkringstyp
fire insurance
seguro de incendios
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar