Ryska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
текущий счет
Kontotyp
savings account
сберегательный счет
Kontotyp
personal account
личный счет
Kontotyp
joint account
совместный счет
Kontotyp
children's account
детский счет
Kontotyp
foreign currency account
валютный счет
Kontotyp
business account
счет предприятия
Kontotyp
student account
студенческий счет
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
Страхование дома
Försäkringstyp
travel insurance
Туристическое страхование
Försäkringstyp
life insurance
страхование жизни
Försäkringstyp
health insurance
Медицинское страхование
Försäkringstyp
car insurance
Страхование автомобиля
Försäkringstyp
pet insurance
Страхование домашних животных
Försäkringstyp
theft insurance
страхование от кражи
Försäkringstyp
mortgage protection
защита ипотеки
Försäkringstyp
student possessions
студенческая страховка
Försäkringstyp
group insurance
групповое страхование
Försäkringstyp
property insurance
страхование собственности
Försäkringstyp
flood insurance
страхование от наводнений
Försäkringstyp
fire insurance
страхование от пожара
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Fråga hur mycket försäkringen kostar