Kinesiska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
我想要开一个银行账户。
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
我想要注销我的银行账户。
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
请问我能在网上开户吗?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
请问我能在手机上管理账户么?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
活期账户
Kontotyp
savings account
储蓄账户
Kontotyp
personal account
个人账户
Kontotyp
joint account
联名账户
Kontotyp
children's account
儿童账户
Kontotyp
foreign currency account
外国货币账户
Kontotyp
business account
商务账户
Kontotyp
student account
学生账户
Kontotyp
Are there any monthly fees?
请问有月费吗?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
请问国际转账的手续费是多少?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
请问我会有支票簿吗?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
储蓄利率是多少?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
您能如何防止我被诈骗?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
我丢失了我的信用卡。
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
我的信用卡被偷了。
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
您能冻结我的账户吗?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
我需要补办一张卡。
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
我想要了解贷款信息。
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
您能给我说说利率信息吗?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
我正在考虑买第一套房子。
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
这是我在购买的第二套房子。
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
我想要再抵押。
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
我想要评估我的抵押贷款。
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
我想要买一处房产出租。
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
我的年收入大概______。
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
我想要买一份保险。
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
家庭保险
Försäkringstyp
travel insurance
旅游保险
Försäkringstyp
life insurance
人身保险
Försäkringstyp
health insurance
健康保险
Försäkringstyp
car insurance
汽车保险
Försäkringstyp
pet insurance
宠物保险
Försäkringstyp
theft insurance
失窃保险
Försäkringstyp
mortgage protection
抵押贷款保险
Försäkringstyp
student possessions
学生财物保险
Försäkringstyp
group insurance
团体保险
Försäkringstyp
property insurance
财产保险
Försäkringstyp
flood insurance
洪水保险
Försäkringstyp
fire insurance
火灾保险
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
我的保险能保多久?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
请问我的保险多少钱?
Fråga hur mycket försäkringen kostar