Italienska | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
conto corrente
Kontotyp
savings account
conto di risparmio
Kontotyp
personal account
conto personale
Kontotyp
joint account
conto cointestato
Kontotyp
children's account
conto per bambini
Kontotyp
foreign currency account
conto in valuta estera
Kontotyp
business account
conto aziendale
Kontotyp
student account
conto per studenti
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Försäkringstyp
travel insurance
assicurazione viaggi
Försäkringstyp
life insurance
assicurazione sulla vita
Försäkringstyp
health insurance
assicurazione sanitaria
Försäkringstyp
car insurance
assicurazione auto
Försäkringstyp
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Försäkringstyp
theft insurance
assicurazione contro il furto
Försäkringstyp
mortgage protection
protezione mutuo
Försäkringstyp
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Försäkringstyp
group insurance
polizza collettiva
Försäkringstyp
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Försäkringstyp
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Försäkringstyp
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Fråga hur mycket försäkringen kostar