Esperanto | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Allmänt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land
What are the fees if I use external ATMs?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fråga om avgifterna om du tar ut pengar på en annan bank än din egen.

Bank - Öppna ett bankkonto

I would like to open a bank account.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ange din avsikt att öppna ett bankkonto
I would like to close my bank account.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ange ditt avsikt att stänga ditt bankkonto
Can I open a bank account online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Frågar om du kan öppna ett bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fråga vilken typ av bankkort du får med ditt konto
Can I use banking on my cell?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fråga om du kan använda din mobil för att utföra bankärenden
What types of bank accounts do you have?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fråga vilken typ av bankkonton som finns
current account
kuranta konto
Kontotyp
savings account
ŝparadoj konto
Kontotyp
personal account
persona konto
Kontotyp
joint account
kuna konto
Kontotyp
children's account
infana konto
Kontotyp
foreign currency account
fremda valuto konto
Kontotyp
business account
afera konto
Kontotyp
student account
studenta konto
Kontotyp
Are there any monthly fees?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fråga om det är några månadskostnader för kontot
What are the commissions for international transfers?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Fråga om avgifter för internationella överföringar
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fråga om det finns en försäkring om ditt kort blir borttappat eller stulet
Do I get a checkbook?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fråga om du får ett checkhäfte med ditt konto
What is the savings interest rate?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Fråga efter information om sparräntan
In what ways can you protect me from frauds?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fråga vilka åtgärder banken tar om du är ett offer för ett bedrägeri
I lost my credit card.
Mi perdis mian kreditkarton.
Ange att du har tappat bort ditt kreditkort
My credit card was stolen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ange att ditt kreditkort är stulet
Can you block my account?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fråga om banken kan spärra ditt bankkonto
I need a replacement card.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ange att du behöver ett nytt kort för att du inte längre har ditt kort

Bank - Ekonomisk hjälp

I would like to have some information about loans.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Fråga om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Fråga efter information om ränta
I would like to have some information about mortgages.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Fråga om information om bostadslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Be om att få tala med en inteckningsrådgivare
I am buying my first home.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ange att du köper ditt första hem
I am buying a second property.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ange att du köper din andra bostad
I would like to remortgage.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ange att du vill ta ett nytt bolån
I would like to review my existing mortgage.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ange att du vill kolla igenom ditt bostadslån
I am buying a property to let.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ange att du köper en bostad för uthyrning
My gross annual income is ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Ange din årslön

Bank - Försäkring

I would like to purchase insurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ange att du är intresserad av en försäkring
home/household insurance
hejma/domanara asekuro
Försäkringstyp
travel insurance
vojaĝa asekuro
Försäkringstyp
life insurance
viva asekuro
Försäkringstyp
health insurance
sana asekuro
Försäkringstyp
car insurance
aŭtoasekuro
Försäkringstyp
pet insurance
dombestoasekuro
Försäkringstyp
theft insurance
ŝtela asekuro
Försäkringstyp
mortgage protection
hipoteka protekto
Försäkringstyp
student possessions
studentoposedoj
Försäkringstyp
group insurance
grupoasekuro
Försäkringstyp
property insurance
proprietoasekuro
Försäkringstyp
flood insurance
inundoasekuro
Försäkringstyp
fire insurance
fajroasekuro
Försäkringstyp
For how many months will I be covered?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fråga hur många månader din försäkring täcker
What is the price for the insurance?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Fråga hur mycket försäkringen kostar