Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
bán thời gian
นอกเวลา
Typ av kontrakt
hạn định
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
lâu dài
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
nghỉ ốm
การลาป่วย
Typ av ledighet
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ