Polska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
Jestem ___________________ .
Ange din arbetssituation
có việc làm
zatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
bezrobotny/a
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
przedsiębiorcą
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
praktykantem/praktykantką
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
wolontariuszem/wolontariuszką
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
doradcą
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
Mam umowę ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
o pracę na pełny etat
Typ av kontrakt
bán thời gian
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Typ av kontrakt
hạn định
(o pracę) na czas określony
Typ av kontrakt
lâu dài
(o pracę) na czas nieokreślony
Typ av kontrakt
thời vụ
o pracę sezonową
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
urlop macierzyński
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
urlop ojcowski
Typ av ledighet
nghỉ ốm
chorobowe
Typ av ledighet
ngày nghỉ
kilka dni urlopu
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ile wynosi mój zwrot podatku
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Skatteåterbäringsalternativ