Koreanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
Ange din arbetssituation
có việc làm
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
Typ av kontrakt
bán thời gian
Typ av kontrakt
hạn định
Typ av kontrakt
lâu dài
Typ av kontrakt
thời vụ
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
Typ av ledighet
nghỉ ốm
Typ av ledighet
ngày nghỉ
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
Skatteåterbäringsalternativ