Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
có việc làm
雇佣
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
待业
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
企业家
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
自雇者
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
实习生
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
志愿者
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
顾问
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
全职
Typ av kontrakt
bán thời gian
兼职
Typ av kontrakt
hạn định
定期合同
Typ av kontrakt
lâu dài
永久合同
Typ av kontrakt
thời vụ
季节性合同
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
产假
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
陪产假
Typ av ledighet
nghỉ ốm
病假
Typ av ledighet
ngày nghỉ
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ