Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Tôi __________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
có việc làm
employed
Typ av anställningsförhållande
Không có việc làm
unemployed
Typ av anställningsförhållande
doanh nhân
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
tự làm chủ
self-employed
Typ av anställningsförhållande
thực tập sinh
an intern
Typ av anställningsförhållande
tình nguyện viên
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
tư vấn viên
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
toàn thời gian
full-time
Typ av kontrakt
bán thời gian
part-time
Typ av kontrakt
hạn định
fixed-term
Typ av kontrakt
lâu dài
permanent
Typ av kontrakt
thời vụ
seasonal
Typ av kontrakt
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Typ av ledighet
nghỉ làm cha
paternity leave
Typ av ledighet
nghỉ ốm
sick leave
Typ av ledighet
ngày nghỉ
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Deklarationsalternativ
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ