Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Kann ich in [Land] arbeiten?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
Ich bin _________________.
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
im Beruf
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
arbeitslos
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
Unternehmer
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
freischaffend
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
Praktikant
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
Ehrenamtlicher
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
Berater
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ich habe einen ____________ Vertrag.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
Vollzeit-
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
Teilzeit-
นอกเวลา
Typ av kontrakt
befristeten
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
unbefristeten
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
saisonal befristeten
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
Ich würde gern____________ beantragen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
Mutterschaftszeit
การลาคลอด
Typ av ledighet
Vaterschaftsurlaub
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
Krankenzeit
การลาป่วย
Typ av ledighet
Urlaubstage
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Wer informiert mich über____________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
die Höhe der Rückzahlung
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
eventuell fällige Nachzahlungen
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ