Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Kann ich in [Land] arbeiten?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Ich bin _________________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
im Beruf
asalariado
Typ av anställningsförhållande
arbeitslos
desempleado
Typ av anställningsförhållande
Unternehmer
empresario
Typ av anställningsförhållande
freischaffend
autónomo
Typ av anställningsförhållande
Praktikant
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
Ehrenamtlicher
voluntario
Typ av anställningsförhållande
Berater
asesor
Typ av anställningsförhållande
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
Vollzeit-
a tiempo completo
Typ av kontrakt
Teilzeit-
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
befristeten
de duración determinada
Typ av kontrakt
unbefristeten
indefinido
Typ av kontrakt
saisonal befristeten
de temporada
Typ av kontrakt
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Ich würde gern____________ beantragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
Mutterschaftszeit
la baja por maternidad
Typ av ledighet
Vaterschaftsurlaub
la baja por paternidad
Typ av ledighet
Krankenzeit
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
Urlaubstage
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Wer informiert mich über____________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
die Höhe der Rückzahlung
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
eventuell fällige Nachzahlungen
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ