Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Kann ich in [Land] arbeiten?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Ich bin _________________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
im Beruf
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
arbeitslos
безработный
Typ av anställningsförhållande
Unternehmer
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
freischaffend
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
Praktikant
практикант
Typ av anställningsförhållande
Ehrenamtlicher
волонтер
Typ av anställningsförhållande
Berater
советник
Typ av anställningsförhållande
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ich habe einen ____________ Vertrag.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
Vollzeit-
полная занятость
Typ av kontrakt
Teilzeit-
неполная занятость
Typ av kontrakt
befristeten
фиксированный
Typ av kontrakt
unbefristeten
долговременный
Typ av kontrakt
saisonal befristeten
сезонный
Typ av kontrakt
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Ich würde gern____________ beantragen.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
Mutterschaftszeit
декретный отпуск
Typ av ledighet
Vaterschaftsurlaub
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
Krankenzeit
больничные выплаты
Typ av ledighet
Urlaubstage
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Wer informiert mich über____________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
die Höhe der Rückzahlung
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
eventuell fällige Nachzahlungen
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ