Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Kann ich in [Land] arbeiten?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Ich bin _________________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
im Beruf
雇佣
Typ av anställningsförhållande
arbeitslos
待业
Typ av anställningsförhållande
Unternehmer
企业家
Typ av anställningsförhållande
freischaffend
自雇者
Typ av anställningsförhållande
Praktikant
实习生
Typ av anställningsförhållande
Ehrenamtlicher
志愿者
Typ av anställningsförhållande
Berater
顾问
Typ av anställningsförhållande
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Ich habe einen ____________ Vertrag.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
Vollzeit-
全职
Typ av kontrakt
Teilzeit-
兼职
Typ av kontrakt
befristeten
定期合同
Typ av kontrakt
unbefristeten
永久合同
Typ av kontrakt
saisonal befristeten
季节性合同
Typ av kontrakt
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Ich würde gern____________ beantragen.
我想要_________。
Fråga om ledighet
Mutterschaftszeit
产假
Typ av ledighet
Vaterschaftsurlaub
陪产假
Typ av ledighet
Krankenzeit
病假
Typ av ledighet
Urlaubstage
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Wer informiert mich über____________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
die Höhe der Rückzahlung
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
eventuell fällige Nachzahlungen
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ