Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Ange din arbetssituation
zaměstnaný
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
nezaměstnaný
безработный
Typ av anställningsförhållande
podnikatel
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
stážista
практикант
Typ av anställningsförhållande
dobrovolník
волонтер
Typ av anställningsförhållande
poradce
советник
Typ av anställningsförhållande
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
na plný úvazek
полная занятость
Typ av kontrakt
na poloviční úvazek
неполная занятость
Typ av kontrakt
na dobu určitou
фиксированный
Typ av kontrakt
trvalá pozice
долговременный
Typ av kontrakt
sezonní práce
сезонный
Typ av kontrakt
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
mateřská dovolená
декретный отпуск
Typ av ledighet
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
nemocenská
больничные выплаты
Typ av ledighet
volný den
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ